ON-LINE REZERVACE: dopravně správní agendy

Pro vstup pokračujte prosím kliknutím na tlačítko ON-LINE REZERVACE.

 

ON-LINE REZERVACEPostup při ON-LINE REZERVACI  termínu k odbavení:

  1. Vyberte účel rezervace termínu - konkrétní požadovanou službu
  2. Vyberte den, kdy se chcete dostavit (jestliže den není aktivní, není možné provést rezervaci)
  3. Zvolte hodinu Vaší návštěvy
  4. Vyplňte v rezervačním formuláři Vaše jméno a příjmení a Vaši e-mailovou adresu.
    Ve vlastním zájmu uveďte SKUTEČNÉ údaje pouze JEDINÉ osoby, pro kterou je rezervace určena. Osoba s jinými údaji NEBUDE odbavena. Konkrétní rezervace na pracovišti registru silničních vozidel a techniků registru silničních vozidel je určena výhradně pro JEDNO vozidlo v konkrétní jediné službě, na registru řidičských oprávnění pro vyřízení JEDNÉ žádosti. Chcete-li, aby byla odbavena jedna osoba s více vozidly nebo žádostmi, rezervujte si v příslušném dni příslušný počet termínů v požadovaných službách. Z provozních důvodů není možné zaměňovat jednotlivé služby. Budete-li požadovat odbavení v jiné službě, než kterou jste si rezervovali, nebude Vám vyhověno a budete vyzváni k odebrání běžného pořadového čísla v požadované službě. Pak bude třeba vyčkat na jeho vyvolání dle aktuálně přiděleného pořadí. Počet rezervací je z provozních důvodů omezen. I proto není bohužel možné vyhovět všem zájemcům o rezervaci. Dodržíte-li rezervovaný den a čas, budete v požadovaném termínu přednostně obslouženi. Je nezbytné se dostavit nejpozději před uplynutím rezervované doby odbavení. Při zmeškání rezervovaného času již systém přidělený PIN kód neakceptuje.
  5. Klikněte na tlačítko Rezervovat. Bezprostředně Vám bude doručen e-mail na adresu, kterou jste uvedli v rezervačním formuláři. V tomto e-mailu najdete odkaz pro potvrzení Vaší rezervace, které je nutné provést nejpozději do 10 minut od doručení potvrzovacího e-mailu. Bez následného potvrzení nebude rezervace platná.

Podrobný popis služeb, na které se dá rezervovat přes internet

Registr řidičských oprávnění

Technici registru silničních vozidel

Registr silničních vozidel
Zpět na stránku Úřad ON-LINE