Statutární město Opava, ÚŘAD ON-LINE,  občanské průkazy a cestovní doklady

ON-LINE REZERVACE: občanské průkazy, cestovní doklady a trvalý pobyt

Umožňuje rezervaci termínu až na 3 měsíce dopředu ve vámi zvoleném úředním dni a čase.

Pro vstup pokračujte prosím kliknutím na tlačítko ON-LINE REZERVACE.

ON-LINE REZERVACE

Postup při ON-LINE REZERVACI  termínu k odbavení:

1. Vyberte účel rezervace termínu - konkrétní požadovanou službu.

2. Zvolte úřední den (jestliže den není aktivní, není možné provést rezervaci).

3. Zvolte čas návštěvy úřadu.

4. Vyplňte v rezervačním formuláři jméno a příjmení a e-mailovou adresu:

  • a. Pro přednostní odbavení více osob bezprostředně za sebou (včetně malých dětí) rezervujte v příslušném dni příslušný počet termínů v příslušných službách.
  • b. Pro přednostní odbavení jedné osoby ve více službách, tedy chcete-li např. požádat současně o občanský průkaz i o cestovní doklad, rezervujte termín ve všech příslušných službách ve stejném úředním dni, ideálně i ve stejném čase.
  • c. Totožně postupujte jak při podání žádosti, tak i při převzetí vyhotoveného dokladu.

Důležitým předpokladem v těchto případech však je, že se dostavíte již v průběhu prvního rezervovaného termínu a obsluze přepážky předložíte všechna odebraná pořadová čísla všech vašich rezervací v daném úředním dni. Podrobnější informace viz. Úřad ON-LINE - Důležité informace a upozornění – občanské průkazy a cestovní doklady.

5. Klikněte na tlačítko Rezervovat. Za okamžik Vám bude doručen e-mail na adresu uvedenou v rezervačním formuláři. V tomto e-mailu najdete odkaz pro potvrzení Vaší rezervace, které je nutné provést nejpozději do 10 minut od doručení potvrzovacího e-mailu. Bez následného potvrzení nebude rezervace platná.

 

ZRUŠENÍ REZERVACE: občanské průkazy, cestovní doklady a trvalý pobyt

ZRUŠENÍ REZERVACE

Jestliže budete alespoň den předem vědět, že se k odbavení v rezervovaném termínu nedostavíte, proveďte prosím zrušení rezervace, aby uvolněný termín mohl případně využít jiný klient.

 

AKTUÁLNÍ STAV SLUŽEB: občanské průkazy, cestovní doklady a trvalý pobyt

AKTUÁLNÍ STAV SLUŽEB

Aktuální stav služeb poskytuje jednoduchý a okamžitý přehled o odbavování klientů. Data jsou aktualizována každou minutu. Dle počtu všech čekajících klientů si můžete utvořit vlastní předpoklad o přibližné době svého odbavení.

 

Zpět na stránku Úřad ON-LINE
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, CZ-746 26 Opava
telefon: +420 553 756 111 | fax: +420 553 756 141 | e-mail: posta@opava-city.cz

Copyright © Statutární město Opava, EMOS, Tetronik. Všechna práva vyhrazena.